Wsparcie

W oparciu o §14 pkt 1 lit. i) Regulaminu ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” – firma „DUSSI” Maciej Dusik z siedzibą w Sułkowicach informuje, iż uzyskała od podmiotu udzielającego wsparcia – Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. subwencję finansową .