Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego vashka.pl prowadzonego przez firmę „Vashka” Dusik K., Dusik M. s.c. z siedzibą w Chocznia ul. Kościuszki 157, NIP 551-263-45-26 REGON 369705476. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

I. Zamówienia i realizacja

 1. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Zamówienie można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze w godzinach od 8-16.
 4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Obsługę Sklepu. W przypadku przedpłaty zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 5. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu 2-3 dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: biuro@vashka.com.pl.
 6. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-5 dni roboczych.
 7. Kupujący wskazuje na: zamawiany towar; adres, na jaki ma być dostarczony kupiony towar; sposób dostawy; formę płatności.

II. Cennik i formy płatności

 1. Ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena towaru jest wiążąca w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości podanych w formularzu zamówienia.
 4. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zamówiony w Sklepie vashka:
  • Płatność przy odbiorze (pobranie) – po złożeniu zamówienia Obsługa Sklepu potwierdza jego autentyczność i wysyła paczkę za pobraniem;
  • Płatność przelewem – po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na konto: ING Bank Śląski 91 1050 1100 1000 0092 5388 0810 ; w tytule należy wpisać numer swojego zamówienia;
  • Płatność kartą – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedający wysyła towar
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Vashka jest prawnie wiążącą Umową Sprzedaży pomiędzy Vashka a Kupującym
 4. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Kupujący jest informowany o tym przez Obsługę Sklepu drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i/lub zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 5. W przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie Obsługa Sklepu może skontaktować się z Kupującym na podany numer telefonu, w celu potwierdzenia złożonego zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane.

III. Dostawa

 1. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma „Vashka” , opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę „Vashka”.
 2. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera.
 3. Sklep „Vashka” nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez firmy przewozowe.
 4. Odbierający towar konsument lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie protokołu w obecności doręczyciela.
 5. Z chwilą pokwitowania/potwierdzenia wszelkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia , przechodzą na Kupującego.
 6. Cennik Dostawy:
  •  
  •  
  •  
  •  

IV. Zwrot

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22, poz. 271), w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – musi być fabrycznie zapakowany, metka nie może być usunięta, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku nie spełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. Przesyłka realizowana jest na koszt konsumenta.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki zostanie sprawdzony stan przekazanego produktu.
 5. Jeżeli nie ma przeciwwskazań w ciągu 14 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy na konto Kupującego.
 6. Jeżeli zwrot produktu zostanie odrzucony, Kupujący zostanie o tym powiadomiony mailowo i w ciągu 7 dni roboczych produkt zostanie odesłany na adres zwrotny, na koszt Sprzedającego.

V. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres: „vaskha” Chocznia ul. Kościuszki 157, z dopiskiem „reklamacja” wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 3. Sklep „vaskha” w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep „vaskha” naprawi lub wymieni na nowy Klientowi reklamowany towar, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka ochrony danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedający informuje, że kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru.
 3. Sklep nie jest w stanie zagwarantować pełnej wierności kolorów produktów przedstawionych na zdjęciach. Wyświetlanie barw jest zależne od rozdzielczości oraz ustawień monitorów.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.
 5. Klient dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do poniesienia opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do Sprzedającego.